Dry Needling Therapy

Wat is ‘Dry Needling?

Dry needling is een behandeling waarbij een zeer dunne naald in huid en spier gestoken wordt. Deze techniek is uiterst effectief voor de behandeling van myofasciale pijn, triggerpoints met daarbij gerefereerde uitstralende pijn. Het is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. “Dry” wijst op het feit dat er niks geïnjecteerd wordt met de naald. Er wordt enkel geprikt in het ‘triggerpoint’. De werking van deze methode is wetenschappelijk aangetoond.

Schermafbeelding 2017-12-19 om 22.40.42

Wat zijn triggerpoints?

Triggerpoints zijn pijnlijke verhardingen in de spieren die niet meer ontspannen. Een triggerpoint kan bewegingsbeperkingen, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. 

 

Wat zijn de oorzaken van triggerpoints?

  • Overbelasting van spieren door het herhaaldelijk uitvoeren van één dezelfde beweging, zelfs als ze maar een kleine belasting vergen.
  • Als spieren langdurig statisch aangespannen worden.
  • Als spieren gedurende een langere tijd onbeweeglijk of inactief zijn, dit bevordert het verstijven en verzwakken van spieren.
  • Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning (bv. zwaar tillen, sporten, in de tuin werken).
  • Overbelasting van spieren door een verkeerde (werk)houding.
  • Stress, dit leidt tot een verhoogde spierspanning waardoor triggerpoints sneller kunnen ontstaan.
  • Plotselinge schokken, valpartijen en botsingen. Scheefstand van wervels.

Wat voel je tijdens een dry needling behandeling?

De steriele naaldjes die voor dry needling gebruikt worden, zijn heel dun. Nadat de strakke band en het triggerpoint gelokaliseerd is, wordt het naaldje snel door de huid geprikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna wordt het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe gebracht; dit is een niet pijnlijk, dof gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response, dit voelt als een elektrisch schokje. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches hevig zijn. Ook kan u de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt. 

Waar moet u op letten?

Er kunnen bij dry needling soms kleine lokale bloedingen optreden (zoals bij het verkrijgen van een spuitje). Dit is op zich ongevaarlijk omdat het gaatje zo klein is dat het bloed vrijwel direct weer stolt. Als u bloedverdunners gebruikt is het wel belangrijk dat u dit aan uw therapeut doorgeeft aangezien hierdoor de bloedstolling trager kan werken.

Wat voel je na een dry needling behandeling?

Na de behandeling kan de spier gevoelig, stijf of beurs (“blauwe plek”) aanvoelen. De eerste uren is dit het meest, ook kan het aanspannen van de net behandelde spieren pijnlijker zijn. De napijn neemt geleidelijk af en kan 1 tot 2 dagen duren.
Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.